Έως σήμερα κρατούσα το αρχείο ασθενών μου σε αρχεία του word. Συγκεκριμένα, τους ασθενείς μου σε excel, τις σημειώσεις για τον κάθε ασθενή σε office, τα ραντεβού μου στο ημερολόγιο του Outlook, τα οικονομικά του κάθε ασθενούς σε χειρόγραφο μπλοκ, τις ακτινογραφίες σε αρχείο jpg. Τι παραπάνω θα μου προσφέρει το 4physio;

Το 4physio είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας που έχει ενσωματωμένες (πέραν των άλλων λειτουργιών του) όλες τις παραπάνω δυνατότητες. Με μια γρήγορη ματιά μπορείτε να ελέγξετε όλες τις κινήσεις του ασθενούς σας που αφορούν τόσο στα ραντεβού των συνεδριών του, το βαθμό της συνέπειάς του σ' αυτά αλλά και όλες τις οικονομικές σας δοσοληψίες με τον εκάστοτε ασθενή (εάν βεβαίως τις καταχωρήσετε στο πρόγραμμα).

Ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι μπορείτε μέσα από την επιλογή της κατάλληλης οθόνης να δειτε με μια ματιά όλη σας τη διαθεσιμότητα σε ελεύθερα κρεβάτια αλλά και την κατανομή των ασθενών σας ανά ώρα σ' αυτά.

Το 4physio είναι διαδικτυακή (internet) εφαρμογή;

Όχι! Το 4physio είναι μια desktop δικτυακή εφαρμογή η οποία εγκαθίσταται σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές του γραφείου σας με δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης και καταχώρησης δεδομένων ανά χρήστη αλλά και αυτόματης ενημέρωσης όλων των αλλαγών που πραγματοποιούνται στην εφαρμογή από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά.

Το λογισμικό είναι συμβατό με φορολογικό μηχανισμό;

Βεβαίως! Το πρόγραμμα μπορεί να εκδίδει όλα τα νόμιμα παραστατικά όπως αυτά προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.

Μπορεί να εκτυπώνει τόσο σε εκτυπωτές dot-matrix όσο και σε εκτυπωτές laser, παρέχοντάς σας επίσης τη δυνατότητα να ορίζετε εσείς ανά πάσα στιγμή τον εκτυπωτή που θέλετε να εκδώσετε το παραστατικό σας ή και να ορίσετε default επιλογή. Επίσης έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με φορολογικό μηχανισμό τύπου Α γεγονός που σημαίνει ότι δεν είστε υποχρεωμένος να πληρώνετε release (για το φορολογικό μηχανισμό) κάθε χρόνο.

Πώς γίνεται η εξόφληση;

Η διάθεση του λογισμικού διατίθεται προς χρήση συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Για να έχει ο χρήστης δικαιώματα χρήσης του λογισμικού προεξοφλεί δικαιώματα χρήσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτή μπορεί να ορίζεται σε μηνιαία ή ετήσια βάση ή διαφορετικά όπως καθορίζεται στο μενού κόστος. Τα δικαιώματα χρήσης είναι ανεξάρτητα από την αγορά του λογισμικού, η οποία γίνεται εφ' άπαξ και καθορίζεται από τους κατά τόπους διανομείς. Εξαίρεση αποτελούν προσφορές οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να μην αγοράσει αλλά να χρησιμοποιεί το λογισμικό αγοράζοντας μόνο δικαιώματα χρήσης. Οι συγκεκριμένες προσφορές αναρτούνται στον παρόν ιστότοπο και η διάρκειά τους καθορίζεται από το 4physio.Το κόστος συντήρησης ή επίδειξης του λογισμικού καθορίζεται επίσης από τους κατά τόπους διανομείς.

Έχω κάποια χρονική δέσμευση χρήσης της εφαρμογής;

Απολύτως καμία! Μπορείτε να μην ανανεώσετε τη χρήση της.

Πως μπορώ να ανανεώσω τα δικαιώματα χρήσης εάν έχω σταματήσει να αγοράζω δικαιώματα χρήσης;

Μπορείς να ανανεώσεις τα δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής, μετά από διακοπή, προπληρώνοντας δικαιώματα χρήσης για το χρονικό διάστημα που εσύ επιθυμείς. Οι ανανεωμένες, μετά την περίοδο που εσύ δεν είχες ανανεώσει τα δικαιώματα χρήσης, εκδόσεις δεν θα είναι διαθέσιμες παρά μόνο εάν αγοράσεις δικαιώματα χρήσης της περιόδου που δεν είχες ή τις προμηθευτείς από τον κατά τόπους αντιπρόσωπο.

Υπάρχει τεχνική υποστήριξη;

Εκτός από το εμπεριστατωμένο και πλήρες manual χρήσης του λογισμικού τόσο οι κατά τόπου διανομείς όσο και οι τεχνικοί του 4physio είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν αλλά και να λύσουν οποιαδήποτε απορία.